Translate

Serbian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Beograd

Plan i program priprema u bazičnom mezociklusu – Model VeR

Osnovnu karakteristiku trenažnog Modela VeR čini njegova struktura, izgrađena od 14 specifičnih vežbi, koje su raspoređene u tri jasno odeljene celine sačinjene od po nekoliko mikrociklusa, čime se obezbeđuje da opterećenje usmereno tokom dužeg vremenskog perioda na jednu funkcionalnu sposobnost, sigurno vrši pozitivan uticaj na razvoj te sposobnosti.

Grupisane prema smeru uticaja u tri jasno odeljene celine, sve specifične vežbe su unete u klasifikacioni sistem po sledećem redosledu:

Grupa A: 5 vežbi (№ I – № V) koje vrše uticaj na aerobni energetski sistem, i koje za cilj imaju razvoj radnog kapaciteta sportiste.

Grupa B: 6 vežbi (№ VI – № XI) koje vrše istovremeni uticaj na aerobni i laktatni anaerobni sistem, i koje za cilj imaju razvoj komponenata snage i distancione brzinske izdržljivosti.

Grupa C: 3 vežbe (№ XII – № XIV) koje vrše uticaj na laktatni i alaktatni anaerobni sistem, i koje za cilj imaju razvoj okretnosti, brzine i repetitivne brzinske izdržljivosti fudbalera.

U svakoj od 14 navedenih vežbi precizno su utvrđeni parametri i širina raspona u kojima se oni kreću za svaku komponentu opterećenja, pri čemu je ukupno trenažno opterećenje svake naredne vežbe koncipirano tako da predstavlja višu stepenicu u odnosu na prethodni trenažni zadatak.

Istovremeno, zakonitosti sportskog treninga ugrađene u Model VeR obezbeđuju poštovanje bioloških standarda koji važe za sprovođenje trenažnog procesa, dok široka skala parametara opterećenja u okviru datih vežbi daje ovom modelu priprema fleksibilnost i čini ga univerzalnim, odnosno primenjivim za sve uzrasne kategorije fudbalera.

Svaka pojedinačna specifična vežba u Modelu VeR transformisana je u mikrociklus u trajanju od 4 dana, pri čemu se najveće trenažno opterećenje u jednom mikrociklusu primenjuje prvog dana, a zatim se sukcesivno obara drugog i trećeg dana, da bi se mikrociklus završio četvrtim danom – danom odmora, kada nema vežbanja za sticanje i unapređenje fizičke kondicije.

Svaka naredna vežba, odnosno svaki naredni mikrociklus počinje skokovitim rastom opterećenja u odnosu na prethodni, pri čemu se ukupno trenažno opterećenje postepeno obara sledeći gore navedenu matricu.

Kako imamo 14 specifičnih vežbi raspoređenih u 14 mikrociklusa u trajanju od po četiri dana, trajanje trenažnog Model VeR se poklapa sa trajanjem pripremnog perioda, te se samim tim može iskoristiti i kao osnova za programiranje plana i programa priprema u bazičnom mezociklusu.

Share on Myspace
24 Apr, 2014
Imamo 37 korisnika online

Trenerica objasnila


Image

Posaljite nam rezultat